Ofsetový a digitální tisk

OFSETOVÝ TISK

Pro zušlechtění tiskovin využíváme: 3D tisk, ražbu, slepotisk či voňavé laky.

- Ofsetový tisk je vhodný pro středně velké náklady.

- Letáčky, prospekty, katalogy, desky s chlopněmi, krabičky a další tiskoviny.

maximální velikost: 1020 x 720 mm

 

DIGITÁLNÍ TISK

Digitální tisk je vhodný pro tisk menších formátů a nižších nákladů.

maximální velikost : 480 x 325 mm 

 

 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2022